پروژه ها

پروژه ها
معرفی پروژه :
باتوجه به استیجاری و موقتی بودن مکان موسسه، و بالا بودن میزان اجاره، موسسه تدبر تصمیم دارد جهت رفع مشکلات و رفاه حال متدبرین مکان ثابتی را تدارک بیند. تامین این هدف نیازمند کمک مالی خیرین و شما بزرگواران با هرتوان مالی و یا رایزنی های فرهنگی ، اقتصادی و ... می باشد. دغدغه مندان توسعه و ترویج فرهنگ تدبر قرانی می توانند در قالب وقف، خمس، نذر فرهنگی و خیرات برای اموات، در این سرمایه گذاری معنوی سهیم باشند.
لطفا برای نمایش اطلاعات مربوط به پروژه، گزینه موردنظر را از لیست زیر انتخاب کنید
توضیحات: هزینه پروژه مشخص نشده
توجه (مبلغ واریزی را به تومان وارد کنید)

اگر قبلا این فرم را تکمیل کرده‌اید می‌توانید از طریق لینک زیر از وضعیت پاسخ خود مطلع شوید