خمس

خمس
خمس
امام رضا علیه السلام:
پرداخت خمس، کلید روزی شما، مایه از بین رفتن گناهان شما، و ذخیره روز نیازتان (قیامت) است.
وسائل الشیعه ج 6، ص 375

یکی از راه های مشارکت در تامین هزینه توسعه تدبر در قرآن پرداخت خمس است اگر صاحب خمس از طریق قرارگاه خمسش را به دفتر مراجع تقلید برساند آنها پس از صدور قبض، قسمتی از مبلغ خمس را به قرارگاه برمی گردانند تا در امر توسعه تدبر هزینه شود.

اگر قبلا این فرم را تکمیل کرده‌اید می‌توانید از طریق لینک زیر از وضعیت پاسخ خود مطلع شوید