قرض دادن

بسم الله الرحمن الرحیم

  1. این صندوق با هدف جهت دهی به ظرفیت قرآن آموزان تدبری در زمینه فرهنگ متعالی قرض الحسنه بین مؤمنان شکل گرفته است.
  2. برای توسعه هر چه بیشتر فرهنگ قرض و جلوگیری از ضرر مالی قرض دهندگان (در اثر افت ارزش پول) ، این صندوق علاوه بر قرض وجه نقد، مبنای کار خود را قرض گرفتن و برگرداندن آن بر اساس طلا نیز قرار داده است. یعنی از شما قطعه طلا یا سکه تحویل گرفته می‌شود و بعد از یک فاصله زمانی معین و حل مشکل مالی یک مؤمن به همان میزان طلا یا سکه به شما تحویل داده می‌شود.
  3. همه شما بزرگواران یا نزدیکانتان میتوانید در این امر خیر خداپسندانه همراهی کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم

  1. این صندوق با هدف جهت دهی به ظرفیت قرآن آموزان تدبری در زمینه فرهنگ متعالی قرض الحسنه بین مؤمنان شکل گرفته است.
  2. برای توسعه هر چه بیشتر فرهنگ قرض و جلوگیری از ضرر مالی قرض دهندگان (در اثر افت ارزش پول) ، این صندوق علاوه بر قرض وجه نقد، مبنای کار خود را قرض گرفتن و برگرداندن آن بر اساس طلا نیز قرار داده است. یعنی از شما قطعه طلا یا سکه تحویل گرفته می‌شود و بعد از یک فاصله زمانی معین و حل مشکل مالی یک مؤمن به همان میزان طلا یا سکه به شما تحویل داده می‌شود.
  3. همه شما بزرگواران یا نزدیکانتان میتوانید در این امر خیر خداپسندانه همراهی کنید.طلا و سکه پول