گزارش عملکرد یک ساله قرارگاه حمایت از نهضت مردمی تدبر آموزی

گزارش عملکرد یک ساله قرارگاه حمایت از نهضت مردمی تدبر آموزی

در این فایل حجت الاسلام حسین امیری گزارش آماری عملکرد یک ساله قرارگاه حمایت از نهضت مردمی تدبر آموزی را ارائه می کند.

 

دیدگاه خود را بنویسید