اطلاعات حساب جهت حمایت مالی

اطلاعات حساب جهت حمایت مالی

بانک ملی به نام مؤسسه تدبر در کلام وحی
شماره حساب: 0112433273004
شماره کارت: 0387-9901-9975-6037
شماره شبا: IR100170000000112433273004 نام مؤسسه تدبر در کلام وحی
شماره حساب: 0112433273004
شماره کارت: 0387-9901-9975-6037
شماره شبا: IR100170000000112433273004
 

 درگاه پرداخت آنلاین

دیدگاه خود را بنویسید