گستره حمایتی نهضت مردمی تدبر

گستره حمایتی نهضت مردمی تدبر

قرارگاه حمایت از نهضت تدبر آموزی از این مراکز پشتیبانی و حمایت مالی می کند:

1. دفتر استاد صبوحی  (کلیک کنید)

(شامل هزینه های برگزاری کلاس های تدبر توسط استاد و هزینه جاری و رسانه ای دفتر و توسعه ای امر تدبر)


2. هیئت قرآن و ولایت (کلیک کنید)


3. موسسه تدبر در کلام وحی قم (کلیک کنید)

(‌شامل هزینه اجرایی موسسه و برگزاری کلاس های تدبر در سراسر کشور)


4.‌موسسه خادمان ساقی کوثر(کلیک کنید)

( شامل هزینه اجرایی موسسه و برگزاری کلاس های تدبر)


5. موسسه زنان ایثار و تلاش تهران (کلیک کنید)

(هزینه برگزاری کلاس های تدبر)
 

دیدگاه خود را بنویسید