قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

«قوانین و مقررات قرارگاه حمایت از نهضت تدبرآموزی»

فصل اول- کلیات و اهداف:

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر قرارگاه حمایت از نهضت تدبرآموزی است .

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای قرارگاه غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع نهضت تدبرآموزی، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعالیت قرارگاه در سطح ملی است.

ماده 4

محل: مرکز اصلی قرارگاه در استان: قم، خیابان صفائیه، کوچه 26، پلاک 1 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید

ماده 5

مدت فعالیت قرارگاه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

اهداف بنیاد عبارتند از:

الف: کلیات

  • تلاش مستمر در جهت راه اندازی نهضت تدبرآموزی قرآن در سطح کشور
  • ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده همگان از خدمات آموزشی
  • توسعه منابع انسانی مورد نیاز بخش پژوهش و آموزش
  • سرمایه گذاری در حوزه نشر و توزیع محصولات مکتوب و صوتی و تصویری

ب: روش اجرای هدف

  • کمک های نقدی و غیر نقدی حامیان و خیّرین اعم از حقیقی و حقوقی
  • دریافت وجوهات شرعی اعم از خمس و زکات
  • دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت
  • وقف، حبس، فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف
  • و سایر کمکهای مردمی، دولتی

 

دیدگاه خود را بنویسید