اسناد شفافیت مالیگزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
9,931,643,300 ریال 822 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
391,530,000 ریال 273 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,567,960,010 ریال 41 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 ناشناس وجه نقد 1401/2/31
2 ناشناس وجه نقد 1401/2/28
3 ناشناس وجه نقد 1401/2/26
4 ناشناس وجه نقد 1401/2/23
5 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
6 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
7 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
8 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
9 ناشناس وجه نقد 1401/2/14
10 ناشناس زمین 1401/2/12
11 ناشناس وجه نقد 1401/2/10
12 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
13 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
14 ناشناس خانه 1401/2/5
15 ناشناس وجه نقد 1401/2/3
16 ناشناس وجه نقد 1401/2/2
17 حسین پور وجه نقد 1401/1/26
18 ناشناس وجه نقد 1401/1/26
19 ناشناس وجه نقد 1401/1/25
20 ناشناس وجه نقد 1401/1/23
21 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
22 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
23 سهیلا جلیلی پور سایر 1401/1/16
24 نفیسه دیده بان زمین 1401/1/15
25 ناشناس وجه نقد 1401/1/15
26 ناشناس سایر 1401/1/15
27 ناشناس وجه نقد 1401/1/12
28 وجه نقد 1401/1/11
29 مریم دلاوری وجه نقد 1401/1/2
30 وجه نقد 1401/1/1
31 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1400/12/29
32 ناشناس وجه نقد 1400/12/27
33 ناشناس وجه نقد 1400/12/24
34 ناشناس وجه نقد 1400/12/20
35 ناشناس آپارتمان 1400/12/5
36 وجه نقد 1400/12/4
37 مریم دلاوری وجه نقد 1400/12/2
38 ناشناس وجه نقد 1400/11/28
39 اکرم فراهانی سایر 1400/11/26
40 ناشناس وجه نقد 1400/10/15
41 ناشناس وجه نقد 1400/10/10
42 مریم دلاوری وجه نقد 1400/10/7
43 ناشناس وجه نقد 1400/10/3
44 وجه نقد 1400/10/1
45 مژده رام وجه نقد 1400/9/30
46 ناشناس وجه نقد 1400/9/29
47 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
48 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
49 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
50 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
51 ناشناس وجه نقد 1400/9/19
52 ناشناس زمین 1400/9/19
53 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
54 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
55 عاطفه اسکندری وجه نقد 1400/9/18
56 مژده رام وجه نقد 1400/9/17
57 ناشناس زمین 1400/9/16
58 ناشناس وجه نقد 1400/9/15
59 وجه نقد 1400/9/14
60 ناشناس وجه نقد 1400/9/12
61 ناشناس وجه نقد 1400/9/6
62 ناشناس وجه نقد 1400/9/4
63 وجه نقد 1400/9/3
64 ناشناس زمین 1400/9/1
65 ناشناس وجه نقد 1400/8/28
66 حسین پور وجه نقد 1400/8/21
67 ناشناس وجه نقد 1400/8/20
68 ناشناس وجه نقد 1400/8/16
69 ناشناس خانه 1400/8/6
70 ناشناس زمین 1400/8/4
71 وجه نقد 1400/8/4
72 ناشناس وجه نقد 1400/7/15
73 مریم بیاتی وجه نقد 1400/7/10
74 وجه نقد 1400/7/5
75 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
76 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
77 ناشناس زمین 1400/6/6
78 وجه نقد 1400/6/4
79 ناشناس وجه نقد 1400/5/7
80 ناشناس وجه نقد 1400/5/5
81 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
82 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
83 وجه نقد 1400/4/31
84 آپارتمان 1400/4/1
85 وجه نقد 1400/3/31
86 وجه نقد 1400/3/3
87 پگاه گلچین وجه نقد 1400/2/21
88 ناشناس وجه نقد 1400/2/16
89 ناشناس وجه نقد 1400/2/14
90 ناشناس وجه نقد 1400/2/12
91 وجه نقد 1400/2/11
92 ناشناس وجه نقد 1400/2/11
93 ناشناس وجه نقد 1400/2/10
94 ناشناس وجه نقد 1400/2/5
95 وجه نقد 1400/1/9
96 ناشناس زمین 1399/12/30
97 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
98 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
99 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
100 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
101 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
102 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
103 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
104 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
105 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
106 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
107 zeinab najafi خانه 1399/11/25
108 ناشناس زمین 1399/11/18
109 ناشناس سایر 1399/10/26
110 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
111 ناشناس خانه 1399/10/19
112 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
113 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
114 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
115 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
116 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
117 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
118 ناشناس زمین 1399/9/17
119 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
120 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
121 وجه نقد 1399/6/3
122 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
123 وجه نقد 1399/5/30
124 وجه نقد 1399/5/13
125 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
126 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
127 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/7
128 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/5
129 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
130 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
131 ناشناس خانه 1399/3/7
132 ناشناس سایر 1399/2/25
133 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
134 لبیک یا حق سایر 1399/2/25

گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
3,492,935,010 ریال 2014 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
63,000,000 ریال 19 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش ماهیانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,898,637,776 ریال 3286 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش پروژه ای

مبلغ حمایت تعداد حمایت
813,212,500 ریال 137
# عنوان توضیحات مبلغ زمان سند

گزارش هدایای غیرنقدی

# توضیحات تاریخ
1 سایر 1398/12/4
2 کتاب 1398/12/5
3 test 1398/12/14
4 تست 1399/2/23
5 تست پیامک 1399/2/23
6 تست 1399/2/23
7 لذتی بالاتر از فهم قرآن نیست. عاقبتتون بخیر 1400/3/2
8 1400/8/12