نهضت مردمی تدبر آموزی می ­خواهد امکان فهم و تدبر قرآن کریم را برای تک تک آحاد مردم فراهم کرده تا زمینه انس با قرآن کریم ایجاد شود، باید به جایی برسیم که امکان یادگیری تدبر در قرآن برای هر ایرانی در هر جای ایران فراهم باشد. باید به افقی برسیم که در هر مرکز استان و در هر شهر بزرگ و کوچک و حتی در هر روستا، منابع آموزشی و کمک آموزشی تدبر به اندازه کافی باشد و مدرسان و مربیان تدبر راه انس و ارتباط با قرآن و فهم و عمل به قرآن را به همه مردم به ویژه دانشجویان و دانش آموزان تعلیم دهند. برای پیشبرد این هدف بزرگ نهضت مردمی تدبرآموزی، کمک­ های مردمی خود را در این موارد ساماندهی می ­کند:

  •   تامین تمام شهریه کلاس های آموزشی تدبر برای موسسات طرف قرارداد
  •  تامین کتاب برای دوره های آموزشی تدبر در حد توان مالی
  •  حمایت از محصولات تدبری در حد توان مالی
  •  انجام پروژه های مالی خاص با موسسات طرف قرارداد بعداز تصویب