وجوهات

استاد بزرگوار جناب آقای علی صبوحی از طرف مراجع اجازه نامه تصرف در وجوهات دارند تا قسمتی از وجوهات را در مسیر قرآن هزینه کنند و بقیه را به دفتر مراجع معظم تحویل دهند. افراد می توانند وجوهات خویش را در اختیار نهضت مردمی تدبر آموزی قرار دهند تا قسمتی از آن تحت نظارت این بزرگوار در مسیر قرآن هزینه شود.

توجه:

  1. اجازه‌نامه‌ها را می‌توانید در این صفحه مشاهده فرمایید.
  2. در صورت تمایل شما برای دریافت رسید از دفتر مرجع محترم، امکان ارسال از طریق پست وجود دارد.بله خیر

رسید پستی رسید الکترونیکی