تاریخ مبلغ (ریال) عنوان حمایت استان-شهر نام مؤسسه سند
1,919,787,000 واریز به دفتر مراجع بابت تسویه خمس
3,309,940,000 سرمایه گذاری پولهای وقفی
136,560,000 سرمایه گذاری قسمتی از پولهای قرض الحسنه
30,000,000 پس دادن قرض الحسنه به صاحبش
1,006,232,000 دفتر استاد صبوحی (تولید محتوای سمعی بصری، پشتیبانی سایت استاد، کلاسهای مهارتی و معرفتی)
1,387,734,800 تامین هزینه کلاسهای آموزشی موسسه تدبر در کلام وحی
800,000,000 تامین هزینه کلاسهای آموزشی موسسه خادمان ساقی کوثر
1,959,385,000 کمک به خرید ملک برای ساختمان موسسه تدبر در کلام وحی
628,000,000 سرمایه گذاری در چاپ کتاب های تدبر
356,500,000 هزینه برگزاری هیئت قرآن و ولایت(سوره مبارک بقره، خطبه غدیر و نهج البلاغه)
60,000,000 کمک به دفتر پژوهش
65,840,000 اهداء کتاب به طلاب و دانشحویان
242,500,000 هزینه های جاری قرارگاه و تجهیز آن و متفرقه
6,490,000 تولید اپلیکشن تدبر
×