هیئت امنا

 

بهره گیری از ظرفیت­ های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت نهضت مردمی تدبرآموزی  می ­باشد. با همین رویکرد بنیان گذاران از همان ابتدا به جلب همکاری دلسوزان و معتمدان پرداخته است تا بتواند همواره با اندیشه ­های سازنده این افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارد. اعضای هیات امنا داوطلبانه این مسئولیت را در کنار فعالیت های تدبری خود تقبل کرده اند. مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت، همگان را با اعضا هیات امنا تصمیم گیرندگان نهایی برنامه ­های نهضت مردمی تدبرآموزی آشنا نماییم.

 

اختیارات هیات امنا بر مبنای اساسنامه:

    1. تعیین و تصویب خط مشی و برنامه کلی سالیانه نهضت تدبر

    2. تعیین مدیر اجرایی نهضت تدبر و تفویض اختیارات به آنها

    3.تعیین بازرس قانونی نهضت تدبر

    4. تصویب هرگونه تغییر و تبدیل و اصلاح اساسنامه نهضت تدبر

    5. تصویب انحلال نهضت تدبر

    6. تصویب آیین نامه های لازم در خصوص استفاده از در آمدهای نهضت تدبر و اختصاص بودجه به هریک از اهداف آن