درباره ما

درباره ما

نهضت مردمی تدبرآموزی در نظر دارد امکان فهم و تدبر در قرآن کریم را برای آحاد مردم فراهم سازد تا زمینۀ انس با قرآن کریم در جامعه ایجاد شود. 

افق دید ما رسیدن به نقطه‌ای است که در آن امکان یادگیری تدبر در قرآن کریم برای هر ایرانی در هر جای ایران فراهم باشد؛ به‌طوری‌که در هر مرکز استان و در هر شهر بزرگ و کوچک و حتی در هر روستا، منابع آموزشی و کمک‌آموزشی تدبر به اندازۀ کافی موجود باشد و مدرسان و مربیان تدبر، راه انس و ارتباط با قرآن و فهم و عمل به آن را بدون وجود مانعی به همۀ مردم به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان تعلیم دهند. 

برای پیشبرد این هدف بزرگ نهضت مردمی تدبرآموزی، کمک‌های مردمی خود را در این موارد ساماندهی می‌کند:

  • تأمین تمام شهریۀ کلاس‌های آموزشی تدبر برای مؤسسات طرف قرارداد
  • تأمین کتاب برای دوره‌های آموزشی تدبر، در حد توان مالی
  • حمایت از محصولات تدبری در حد توان مالی
  • انجام پروژه‌های مالی خاص با مؤسسات طرف قرارداد، بعد از تصویب

دیدگاه خود را بنویسید